بانک شماره های خاص ویژه کاربران تلگرام لایک

خدمتی نوین به کاربران نرم افزار تلگرام لایک

تبلیغ خود را مستقیم و بدون وقفه و در کمترین زمان به هدف نهایی ارسال کنید

بانک شماره های تلگرام با بیش از 12 میلیون شماره تلگرامی از کلیه اپراتورها ی کشور ایران و با ضریب 8 درصد احتمال خطا

با سطح دسترسی روزانه 24000 شماره

جهت تهیه این بانک پر ارزش لطفا با شماره 09113759220 تماس حاصل فرمایید

JoomShaper